Βασικό
Βασικό

Απλή σελίδα

Εταιρικό
Εταιρικό

corporate

E-shop
E-shop

eshop

Συντήρηση Ιιστοσελίδας

Η συντήρηση μιας ιστοσελίδας αποτελεί ένα βασικό και αρκετά σημαντικό κομμάτι της παρουσίας σας στο διαδίκτυο.

Θέλοντας να δώσουμε έναν ορισμό της έννοιας συντήρηση ιστοσελίδας καλούμε όλες εκείνες τις εργασίες που γίνονται μετά το πέρας της ολοκλήρωσης  μιας ιστοσελίδας. Ο σκοπός της συντήρησης μιας ιστοσελίδας είναι αφενός να κρατάμε το περιεχόμενο αυτής άκρως ενημερωμένο για τους επισκέπτες και αφετέρου να ελέγχουμε την ομαλή λειτουργία της σελίδας από τυχόν επιθέσεις ή ύποπτες κινήσεις.

Οι εργασίες για την συντήρηση μιας ιστοσελίδας χωρίζονται σε 3 βασικά στάδια :

web hosting

Έλεγχος

Ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας μιας Ιστοσελίδας αποτελεί το σύνολο των εργασιών όπου γίνονται το οποίο δεν είναι άμεσα ορατό από τους επισκέπτες της σελίδας. Εργασίες όπως :  έλεγχος επιθέσεων , βελτιστοποίηση του κώδικα της σελίδας, επικύρωση συμβατότητας της σελίδας με διεθνή πρότυπα εμφάνισης (http://www.w3.org/),  έλεγχος απόδοσης ορθών δικαιωμάτων των φακέλων και των αρχείων της σελίδας, ο έλεγχος και η αναβάθμιση των λειτουργιών επιμέρους τμημάτων της ιστοσελίδας αποτελούν ορισμένες από τις εργασίες ελέγχου.

Προσθήκη / Παραμετροποίηση Περιεχομένου

Η προσθήκη νέου περιεχομένου εκτός του ότι δίνει στο επισκέπτη της σελίδας την αίσθηση ότι πρόκειται για μια ζωντανή σελίδα μας δίνει αρκετά bonus στην αναζήτηση του περιεχομένου όπου καταχωρούμε στις μηχανές αναζήτησης. Όπως αναφέραμε παραπάνω με την προσθήκη του περιεχομένου αφενός αυξάνουμε τις λέξεις - κλειδιά της σελίδας και αφετέρου ενισχύουμε το target group των επισκεπτών όπου θέλουμε να έλθουν στον διαδικτυακό μας χώρο.

Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας

Οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο φιλοξενείται σε ειδικά μηχανήματα τα οποία αποκαλούμε Servers. Όπως και ο υπολογιστή μας έτσι και σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί κάτι να συμβεί ( καταστροφή δίσκου , διακοπή ρεύματος - απώλεια δεδομένων , επίθεση από hackers κτλ). Σε τέτοιες περιπτώσεις αν η σελίδα φιλοξενείται στον Server αυτόν πολύ πιθανό είναι να μην λειτουργεί. Για τον λόγο αυτό παίρνουμε πάντα αντίγραφα ασφαλείας. Με το στάδιο αυτό μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρουμε την σελίδα στης τελευταία της ορθή της λειτουργία

Φροντίζουμε για την καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας στο Server εφόσον χρειαστεί, στη βάση δεδομένων και στα αρχεία του site αλλά και την μηνιαία τους λήψη τοπικά σε ξεχωριστό μηχάνημα και τοποθεσία για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.