Βασικό
Βασικό

Απλή σελίδα

Εταιρικό
Εταιρικό

corporate

E-shop
E-shop

eshop

Information

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
www.eyelevelathens.gr
Σύνδεσμος: www.eyelevelathens.gr
Χρονολογία: 2016

Η ιστοσελίδα για το Eye Level Athens κατασκευάστηκε στην πλατφόρμα joomla με προσαρμοσμένο template με βάση τις ανάγκες της μητρικής ιστοσελίδας.

Οι βασικοί άξονες για τους μαθητές του Eye Level είναι οι ακόλουθοι:
● Επίλυση προβλημάτων
● Κριτική σκέψη
● Δια βίου μάθηση

Ενώ προσφέρονται υπηρεσίας πάνω σε
προσχολικά μαθηματικά, μαθηματικά, μαθηματικά κρητικής σκέψης αλλά και Κινέζικα.